Odběr novinek

Pokud chcete vědět o každé novince ve sboru, prosím napište mi žádost na mail: kontakt@sdh-karlstejn.cz

Pozary.cz - ohnisko zhavych zprav
 
 
 

 

Vítejte

Vítejte na webových stránkách Sboru dobrovolných hasičů v Karlštejně, slouží jako informační portál pro členy a prezentace našeho sboru veřejnosti.

foto & video

Školení

9.10.2015 - námětové cvičení

JSDH Karlštejn vyjíždí  se souhlasem starosty Městyse Karlštejn a oznámením na KOPIS Kladno, na okrskové cvičení  do prostoru obce Hlásná Třebaň, vozidly  CAS 32 T 815 a  CAS 16  IFA v počtu  2 + 7.  
 
Po  příjezdu na místo srazu  před hasičskou zbrojnicí seznámení velitele zásahu  se zadáním cvičení, způsobem  provedení, poučení o bezpečnosti práce.

výcvik JSDH III a V v obci Karlštejn dne 3.10.2014

Téma cvičení: likvidace simulovaného požáru lesního porostu na jižním svahu vrchu Plešivec v obci Karlštejn. Ochrana zástavby RD pod kopcem před rozšiřujícím se požárem borového porostu.

Cíl cvičení: prověření připravenosti techniky a jednotek, komunikace jednotek pomocí RDST, znalosti jednotlivých členů JSDH, součinnost mezi jednotkami PO, velení velitelů jednotek a jednotlivých úseků, seznámení s možností rizik na požářišti.

 plan akce

Způsob a provedení cvičení: Cvičení bude provedeno za použití všech ochraných prostředků k zásahu (zásahový stejnokroj, přilba, zásahová obuv, rukavice, opasek, DP) Cvičení bude probíhat dle cvičebního a bojového řádu jednotek PO.

20.5.2013 - Taktické cvičení složek IZS, Tetínské skály

Veškeré informace o tomto cvičení i s videem najdete na webu požáry.cz > viz. odkaz http://www.pozary.cz/clanek/65411-v-tetinskych-skalach-na-berounsku-probehlo-cviceni-slozek-izs-tri-sourozenci-odesli-z-domova-a-nevratili-se/

Členové naší jednotky na cvičení působily na vodě v sektoru 3. Fotografie najdete na našem rajčeti.

ZPRÁVA ZE ZÁSAHU JSDH KARLŠTEJN

Po vyhlášení poplachu vyjíždí JSDH obce Karlštejn na taktické cvičení -  pátrání po pohřešovaných osobách v oblasti Tetínské skály a řeky Berounky vozidlem VW Transporter s lodí v počtu 1+4.

Po příjezdu na místo se jednotka přihlašuje u VZ. Po  podání  informací VZ a štábem odjíždí  JSDH Karlštejn do sektoru č. 3 – řeka Berounka k prohledávání řeky a obou břehů z vody s cílem hledat pohřešované osoby.

2.10. výcvik ZJ (vyprošťování)

V úterý 2. října jsme si v rámci školení díky HZS Beroun zastříhaly... viz foto.

Výcvik s pěnou - 5.5.2011

Dne 5.5.2011 od 17 hodin probíhal v pískovně mezi obcemi Karlštejn a Liteň výcvik s pěnou pod vedením ppor. Romana Kodeta z HZS Beroun. Po příjezdu do areálu pískovny a seznámením s prostředím výcviku proběhl výklad teorie vzniku, pěny, druhů a možností aplikace. Po teoretické části se přistoupilo k praktickému výcviku. Od CAS 25 Š 706 jednotky SDH Karlštejn bylo vytvořeno jednoduché útočné vedení  „C“ s přenosným přiměšovačem. Během praktického výcviku měli všichni zúčastnění možnost vyzkoušet si Proudnici P6 na Těžkou pěnu, proudnici na střední pěnu a kombinovanou proudnici Viper s nástavcem na těžkou pěnu. K výcviku bylo použito pěnidlo, které dovezli všechny jednotky dle svých možností, celkem bylo na výcvik použito cca 200 l pěnidla. Během výcviku byla „vystříkána“ všechny voda z naší CAS a útočné vedení se tak přepojilo na CAS 32 T 148 jednotky SDH Hlásná Třebaň.

Školení 26.3.2011

Dne 26.3.2011 se uskutečnilo zdravotnické školení na stanici HZS Beroun na školení se probírala předlékařská první pomoc a to KPR – Kardio - pulmonální - resuscitace a to jak klasicky bez pomůcek tak za pomoci ambuvaku a automatického defibrilátoru.

Také se probírala fixace krční páteře například po dopravní nehodě pomocí krčního fixačního límce a fixace zraněné osoby s podezřením na poranění páteře pomocí vakuové matrace.

Polygon - 5.2.2011

polygon1Dne 5.2.2011 byla provedena první část výcviku části zásahové jednotky SDH Karlštejn v protiplynovém polygonu na stanici HZS v Příbrami.

Zbývající "nositelé dýchací techniky" pojedou na výcvik 12.2.2011.

Cvičení se zúčastnili: Použité DT:
Jakub Efmert
Petr Pospíšil
Pavel Pospíšil
Matěj Koza
Jan Habětín
Luděk Rajniš
Jaroslav Gabriel
4 x MSA Auer
2 x Saturn S5
1 x Saturn S7Služby a výbor

POVINNOSTI SLUŽBY

ČERVEN: Matěj Koza, Míla Tůma, Pavel Pospíšil

ČERVENEC: Pepa Čvančara, Jakub a Standa Efmert

Vzkazník

Sociální sítě