Odběr novinek

Pokud chcete vědět o každé novince ve sboru, prosím napište mi žádost na mail: kontakt@sdh-karlstejn.cz

Pozary.cz - ohnisko zhavych zprav
 
 
 

 

Vítejte

Vítejte na webových stránkách Sboru dobrovolných hasičů v Karlštejně, slouží jako informační portál pro členy a prezentace našeho sboru veřejnosti.

foto & video

115 let - článek v novinách

Člnáek z občasníku Naše Noviny

Dne 7.9.od 9.00 hodin proběhla v areálu SDH Karlštejn malá oslava založení nejstaršího spolku v obci a to 115 let trvání zdejšího Sboru dobrovolných hasičů.
Tato oslava proběhla formou dne otevřených dveří. Členové sboru pro zájemce připravili a naleštili svoji techniku, kterou si návštěvníci mohli prohlédnout.  Pomůcky a náčiní, které ke své činnosti při zásahu potřebují. K vidění a i v činnosti byla první ruční stříkačka z roku 1898. V prostorách klubovny byly k nahlédnutí staré a současné fotografie z činnosti,  zásahů a výcviku jednotky. Historické dokumenty založení sboru, zápisové knihy, pozvánky, plakáty atd. Staré a současné opasky se sekerkami, dýchací přístroje a přilby.

 Návštěvníci si mohli prohlédnout i ocenění, která sbor a členové sboru obdrželi za svoji činnost a ceny získané při různých soutěžích jak dospělých tak dětí. Promítaly  se záběry pořízené při předchozích oslavách a oslav, kterých se sbor v rámci okrsku zúčastnil. Z povodní a z činnosti sboru při brigádách, budování garáží atd. Po řece jsme na raftu povozili jak děti  tak zájemce z řad návštěvníků.
     Pro každého návštěvníka bylo připraveno občerstvení. Je jen škoda, že těchto otevřených dveří se zúčastnil dost malý počet návštěvníků, kterým hasiči chtěli přiblížit svoji práci a vybavení v rámci Integrovaného záchranného systému.  Na hasiče si každý vzpomene až když, jak se říká, mu teče voda do bot. Jinak o práci hasičů nemají zájem.
     Touto cestou bych chtěl poděkovat všem návštěvníkům, kteří se přišli na tento den otevřených dveří podívat a podpořili tím práci a činnost hasičů. Kamarádům hasičům z okolních sborů okrsku č. 4 Liteň a Prahy Západ, kteří se této oslavy zúčastnili.

 Starosta SDH Karlštejn  Mrkáček Jiří

Sdileni

Služby a výbor

POVINNOSTI SLUŽBY

ČERVEN: Matěj Koza, Míla Tůma, Pavel Pospíšil

ČERVENEC: Pepa Čvančara, Jakub a Standa Efmert

Vzkazník

Sociální sítě