Odběr novinek

Pokud chcete vědět o každé novince ve sboru, prosím napište mi žádost na mail: kontakt@sdh-karlstejn.cz

Pozary.cz - ohnisko zhavych zprav
 
 
 

 

Vítejte

Vítejte na webových stránkách Sboru dobrovolných hasičů v Karlštejně, slouží jako informační portál pro členy a prezentace našeho sboru veřejnosti.

foto & video

Okresní združení hasičů Beroun

Člnáek z Berounských novin

Okresní sdružení dobrovolných hasičů Beroun působí převážně na úseku požární ochrany obyvatel. Působí pod celostátním vedením Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska, jehož sídlo je v Praze. Odkud je řízena činnost všech Krajských a Okresních sdružení dobrovolných hasičů celé republiky.
     Na okresním sdružení Beroun je registrováno celkem 74 sborů dobrovolných hasičů. Ve 30 ti sborech pracují s mládeží (mladými hasiči). V těchto kolektivech mladých hasičů pracuje kolem 650 dětí od čtyř do osmnácti let. Okresní sdružení na 12. 10. 2013 od 8.00 hod společně s odbornou radou mládeže pod záštitou SDH Podbrdy připravilo pro mladé hasiče první kolo celostátní hry „Plamen“ Závod požárnické všestrannosti (branný závod) v délce okolo tří km. Tohoto závodu se účastní pětičlenné hlídky, které v terénu plní
úkoly jako: střelba, základy  topografie,  uzlování,  základy první pomoci, požární ochrana, překonávání překážek po vodorovném laně. Po výsledném čase je určeno pořadí, podle kterého jsou družstva v jarních měsících nasazována do druhého kola hry „Plamen“, kde se již soutěží v požárnických disciplinách. Z nich vzejde přeborník okresu ve všech kategoriích a reprezentant okresu na krajském kole. A pořadí jednotlivých kolektivů mladých hasičů sborů dobrovolných hasičů.
     Dále Odborná rada mládeže a vedení Okresního sdružení každoročně v tomto období vyhlašuje soutěž o nejlepšího dráčka „Soptíka“, kdy kolektivy mladých hasičů nebo jednotlivci vyrábí draky. Tyto do určené doby odevzdají na OSH, kde  je  komise  zhodnotí,  určí pořadí a nejúspěšnějším kolektivům a jednotlivcům předá drobné dárky.
     Jako každoročně tak i letos se připravuje soutěž „Požární ochrana očima dětí“. Tato soutěž je OSH Beroun rozesílána nejen do sborů, které pracují s dětmi (mladými hasiči), ale i mateřských a základních škol. V této soutěži jsou děti rozděleny do kategorií a formou výtvarné a literární činnosti zpracovávají práci mladých i dospělých hasičů. Po vyhodnocení jsou ocenění tvůrci pozváni v den „Svatého Floriána“ patrona hasičů do prostorů Hasičského záchranného sboru Beroun, kde je jim předána taktéž malá odměna. Oceněné výtvory jsou
zaslány do vyššího krajského kola.
     Nakonec bych chtěl touto cestou pozvat zájemce o práci mladých hasičů a hasičskou problematiku do obce Podbrdy na již avizovaný Závod požárnické všestrannosti a ocenit tak nemalé úsilí závodníků, ale hlavně jejich vedoucích.

Mrkáček Jiří člen VVH OSH Beroun

Sdileni

Služby a výbor

POVINNOSTI SLUŽBY

ČERVEN: Matěj Koza, Míla Tůma, Pavel Pospíšil

ČERVENEC: Pepa Čvančara, Jakub a Standa Efmert

Vzkazník

Sociální sítě