Odběr novinek

Pokud chcete vědět o každé novince ve sboru, prosím napište mi žádost na mail: kontakt@sdh-karlstejn.cz

Pozary.cz - ohnisko zhavych zprav
 
 
 

 

Vítejte

Vítejte na webových stránkách Sboru dobrovolných hasičů v Karlštejně, slouží jako informační portál pro členy a prezentace našeho sboru veřejnosti.

foto & video

výcvik JSDH III a V v obci Karlštejn dne 3.10.2014

Téma cvičení: likvidace simulovaného požáru lesního porostu na jižním svahu vrchu Plešivec v obci Karlštejn. Ochrana zástavby RD pod kopcem před rozšiřujícím se požárem borového porostu.

Cíl cvičení: prověření připravenosti techniky a jednotek, komunikace jednotek pomocí RDST, znalosti jednotlivých členů JSDH, součinnost mezi jednotkami PO, velení velitelů jednotek a jednotlivých úseků, seznámení s možností rizik na požářišti.

 plan akce

Způsob a provedení cvičení: Cvičení bude provedeno za použití všech ochraných prostředků k zásahu (zásahový stejnokroj, přilba, zásahová obuv, rukavice, opasek, DP) Cvičení bude probíhat dle cvičebního a bojového řádu jednotek PO.

Popis: Po zahájení cvičení odjíždí jednotky k vodnímu zdroji přes parkoviště po levém břehu Berounky až k potoku pod kurty. Vedení "B" umístí korytem potoka pod silnici a dále k budově VSV na stanoviště č.2. Vedení pro dopňování kyvadlové dopravy ukončí v bodě 2 (žlutá) rozdělovačem s přepadem do potoka.

Ostatní jednotky mimo Hl. Třebaně odjíždí do prostoru vinice v pořadí: Svinaře, Z. Třebaň, Drahlovice, Liteň 2x. Následně po zahájení CAS 25 doplňuje vodu.

Jednotky zahájí stavění dálkového vedení. Jednotka Litně rozvine vedení "B" po schodech a útočné vedení "C" podél plotu vlevo a vpravo.

Po propojení jednotlivých úseků bude veliteli zásahu hlášena připravenost strojů na dálkovou dopravu vody. Poté bude zahájena dálková doprava vody.

Velitelé jednotlivých úseků budou na spojení, v případě poruchy podávat hlášení!

 

Sdileni

Služby a výbor

POVINNOSTI SLUŽBY

ČERVEN: Matěj Koza, Míla Tůma, Pavel Pospíšil

ČERVENEC: Pepa Čvančara, Jakub a Standa Efmert

Vzkazník

Sociální sítě