Odběr novinek

Pokud chcete vědět o každé novince ve sboru, prosím napište mi žádost na mail: kontakt@sdh-karlstejn.cz

Pozary.cz - ohnisko zhavych zprav
 
 
 

 

Vítejte

Vítejte na webových stránkách Sboru dobrovolných hasičů v Karlštejně, slouží jako informační portál pro členy a prezentace našeho sboru veřejnosti.

foto & video

článek: Něco málo o karlštejnských hasičích

článek od pana Mrkáčka, který byl vydán v Našich novinách

     Jak již mnoho z Vás ví, v listopadu 2014 a v lednu letošního roku proběhly ve všech sborech dobrovolných hasičů volby do výborů sborů na období 2015 až 2020. Po těchto výročních valných hromadách proběhnou shromáždění delegátů sborů okresů, na kterých se budou volit výkonné výbory okresních sdružení a jejich výkonné rady. Poté bude následovat jednání delegátů okresů a volba krajského vedení sdružení hasičů. V červnu vše završí sjezd Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska, který se uskuteční v Pardubicích a zhodnotí svoji činnost z předchozího volebního období a vytyčí další cíle, kterými by se měly naše sbory ubírat. I když situace a zejména finanční prostředky na obnovu nebo repase techniky chybí.

     I v našem sboru dobrovolných hasičů Karlštejn proběhli volby do výboru a vedení sboru na následující období. I zde došlo k omlazení vedení sboru, kde do několika funkcí byli zvoleni mladí členové, kteří do sboru nastoupili jako děti (mladí hasiči) a zapojili se do hasičského dění. Dnes se již jedná o dospělé lidi s dobrou perspektivou posunout zase o kus dál hasičské dění nejen v obci.

     Vedení sboru po novém roce prověřila jeho schopnost hned první akce a to organizace a zajištění tradičního hasičského bálu. Podařilo se nám od sponzorů sehnat kolem 200 kusů hodnotné tomboly, ve které bylo víno, alkoholické nápoje, tlačenka, sekaná, knihy, kalendář, dětská hračka hasicí přístroj, bonboniéry atd. K tanci i poslechu vyhrávala hudební skupina BAS, při které se návštěvnici velmi dobře bavili. I z finanční stránky pro náš sbor přibylo něco do kasy.

     V nastávajícím jarním období nás všechny čeká mnoho práce. V prvé řadě úprava celého areálu po zimě, úklid ve zbrojnici a klubovně, dokončení opravy zastřešení ohniště, oprava dlažby kolem bazénu a postupně se začne s přípravou soutěžních družstev na okrskovou soutěž v požárním sportu,  popřípadě na okresní soutěž a přípravu mladých hasičů na okresní kola soutěží. V současné době se mladí hasiči zabývají soutěží „Požární ochrana očima dětí“, kde kolektivy, ale i jednotlivci zpracovávají témata k požární ochraně.

     Závěrem bych chtěl poděkovat všem, nejen členům dobrovolných hasičů, kteří nás v této činnosti podporují a nově zvoleným funkcionářům sborů pevné nervy, štěstí a energie ke splnění svých, ale i kolektivních snů,  a že i mi starší jim v tom budeme nápomocni.

 

                                                                                                                     Mrkáček Jiří    

Sdileni

Služby a výbor

POVINNOSTI SLUŽBY

ČERVEN: Matěj Koza, Míla Tůma, Pavel Pospíšil

ČERVENEC: Pepa Čvančara, Jakub a Standa Efmert

Vzkazník

Sociální sítě