Odběr novinek

Pokud chcete vědět o každé novince ve sboru, prosím napište mi žádost na mail: kontakt@sdh-karlstejn.cz

Pozary.cz - ohnisko zhavych zprav
 
 
 

 

Vítejte

Vítejte na webových stránkách Sboru dobrovolných hasičů v Karlštejně, slouží jako informační portál pro členy a prezentace našeho sboru veřejnosti.

foto & video

19.12.2011 - padlý strom

Na výzvu městské policie Karlštejn vyjíždí jednotka JSDH Karlštejn vozidlem VW Transpotrer v počtu 1+2 k likvidaci vyvráceného stromu přes přístupovou cestu k hradu Karlštejn.

Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že strom bez výškové techniky odstranit nepůjde, proto byl povolán žebřík ze stanice Beroun a strom byl po částech odstraněn. Poté proběhlo uklizení místa zásahu a návrat na základnu.

10.12.2011 - Požár střechy rodinného domu

Po vyhlášení polachu kopis Kladno vyjíždí jednotka JSDH Karlštejn na pořár rodinného domu do obce Hlásná Třeban vozidlem CAS 35 T815 v počtu 1+3, následně vyjíždí vozidlo VW Transporter v počtu 1+5.

Po příjezdu na místě PČR, jednotka HZS PZ, JSDH Hlásná Třebaň.

Po dohodě s velitelem zásahu jednotka pomocí čtyřdílného žebříku zálohuje jedním proudem "C" severní stranu střechy rodinného domu.

24.11.2011 - Požár rodinného domu!

Po vyhlášení poplachu kopis Kladno, vyjíždí jednotka JSDH Karlštejn vozidlem T815 CAS 32 na likvidaci požáru rodinného domu v obci Hlásná Třebaň v počtu 1+3, následně vyjíždí vozidlo VW Transporter s počtem 1+4.

Po příjezdu se na místě nacházela policie ČR, HZS Řevnice (Praha západ) a ZZS Trans-hopital.

Uživatelé domu se nacházely mimo objekt. Po dohodě s velitelem zásahu zahájena likvidace požáru na jihozápadní straně domu proudem 2x "C". Zasahující hasiči použily 3x dýchací přístroj AURER.

Po lokalizaci a likvidaci na místě zůstává jednotka Hlásné Třebaně, ostatní jednotky se vrací na základnu.

23.11.2011 - Únik oleje z traktoru

Po oznámení městské policie Karlštejn, vyjíždí jednotka JSDH Karlštej na únik ropných produktů na komunikaci v obci Karlštejn.

Jednotka vyjíždí vozidlem VW Transporter v počtu 1+3. Po příjezdu na místo proveden průzkum, označení místa. Byl zjištěn únik hydraulického oleje - na komunikaci (pás o šíři cca 60-80cm). Byl zahájen zásyp sorbentem Vapex od porstoru před parkovištěm, dále přes most, šraňky a dále až 100m za ceduly Karlštejn.

Další likvidaci látek (cca 10 km pás uniklých látek) provedla SUS Beroun.

17.11.2011 - Nehoda OA

Po oznámení majitelkou penzionu "Slon" v obci Karlštejn o sjetí vozidla ze silnice a hrozícímu převrácení, vyjíždí jednotka JSDH obce Karlštejn na místo vozidlem VW Transporter v počtu 1+8.

Po příjezdu na místo bylo zjištěno že majitel automobilu sjel z připojovací komunikace a zůstal viset na podvozku na opěrné zdi, která drží komunikaci v náklonu z kterého mohlo dojít k bočnímu převrácení vozidla a následnému úniku provozních kapalin.

4.11.2011 - Požár kontejneru s odpadem

Po vyhlášení poplachu vyjíždí jednotka SDH Karlštejn k likvidaci požáru kontejneru do podniku Kerval a.s. vozidlem CAS 32 T815 v počtu 1+3.

Po příjezdu na místo bylo po průzkumu zjištěno, že se jedná o kontejner s odpadem od barev a obalů.

Byl rozvinut 1x proud "C" a následovala likvidace požáru prolitím kontejneru asi 2000l vody.

Na místě zasahovala i PČR, HZS Beroun a HZS Řevnice.

4.9.2011 - Planý poplach (Korno)

Po vyhlášení poplachu vyjíždí jednotka SDH Karlštejn s vozidlem CAS 32 T815 na ohlášený požár "pole" v katastru obce Korno. Po příjezdu se již na místě nacházela policie ČR, HZS Beroun a JSDH Liteň.

Místo pořáru nebylo nalezeno. Po rozhodnutí velitele zásahu se jednotka vrací na základnu.

19.8.2011 - Padlý strom směr Mořina

Dne 19.8.2011 přibližně ve 22:20 vyjela jednotka SDH Karlštejn na likvidaci padlého stromu na silnici mezi obcemi Karlštejn a Mořina v tzv. „Hlubokém“. Jednotka vyjela na tento zásah s vozidlem VW Transporter T4 v počtu 1+2. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno že se jedná o padlý strom a jeho polámané větve zasahují značně do vozovky a to do její poloviny.

Jednotka provedla odstranění padlého stromu pomocí motorové pily a úklid větví spolu s uklizením komunikace pomocí košťat. Po provedení úklidu komunikace se jednotka vrátila

Hvězdicový pochod - 27.8.2011

Pozvánka pro členy sboru na HVĚZDICOVÝ POCHOD, který se koná 27.8.2011.

Sraz účastníků ve 13. hodin na vlakové zastávce ČD Zadní Třebáň.

Bude se pokračovat přes lávku do Hlásné Třebáně směrem na Mořinu ke křížku poté dolů přes obec do areálu Zbrojnice, kde bude pro účastníky připraveno občerstvení.

ZVE VÝBOR 

hvezdivovypochod

Schůze výboru

PŘIPOMÍNÁM NÁHRADNÍ TERMÍN SCHŮZE VÝBORU

KVŮLI NÍZKÉ ÚČASTI NA MINULÉ SCHŮZI SE DALŠÍ KONÁ

v PONDĚLÍ 8.srpna od 18.hodin!

účast nutná!

Služby a výbor

POVINNOSTI SLUŽBY

ČERVEN: Matěj Koza, Míla Tůma, Pavel Pospíšil

ČERVENEC: Pepa Čvančara, Jakub a Standa Efmert

Vzkazník

Sociální sítě