Odběr novinek

Pokud chcete vědět o každé novince ve sboru, prosím napište mi žádost na mail: kontakt@sdh-karlstejn.cz

Pozary.cz - ohnisko zhavych zprav
 
 
 

 

Vítejte

Vítejte na webových stránkách Sboru dobrovolných hasičů v Karlštejně, slouží jako informační portál pro členy a prezentace našeho sboru veřejnosti.

foto & video

nadcházející akce

23.5 - Memoriál Michala Nájemníka - Hatě

31.5 - Staročeské máje

2.6 - Schůze výboru SDH

31.5 - II.kolo hry plamen na hřišti v Chodouni

6.6 -V.  Karlštejnský mazec (www.mazaci.cz)

13.6 - 120 let SDH Svinaře

12-13.6 - noční soutěž Hýskov

13.6 - 15. ročník memoiálnu zas. hasičů obce Trubín

12.7, 18.7, 25.7 a 8.8 - kino na kolečkách

7.4.2015 - požár v komíně RD

JSDH Karlštejn vyjíždí  po  vyhlášení poplachu KOPIS Kladno na požár komína RD. 
Jednotka vyjíždí vozidlem  CAS 32  T  815  v počtu 1+3. Po příjezdu na místo proveden průzkum, zjištěno že se jedná o  dohořívající požár v komínovém tělese. Důsledkem  kterého se vyvrátili nezajištěné komínové dvířka do obývacího pokoje a drobné zahoření za kamny a zakouření domu. Dojezd jednotky PZ na místo.

Provedení vymetení topeniště kamen. Mezitím JSDH Karlštejn  vyhledala možný přístup na střechu domu pomocí nastavovach žebříků. Komplikováno  umístěnou  provizorní stříškou mezi domem a opěrnou zdí za domem. Dometení  komínového tělesa, kamna v obývacím pokoji ponechána odstavená pro revizi komeníka.

Majitel vyzván po ukončení zásahu ke zjednání nápravy – zajištění  volného vstupu na komínové těleso.

Návrat na základnu, doplnění vozidla.

5.4.2015 - požár RD v obci Karlštejn

JSDH Karlštejn vyjíždí po oznámení KOPIS Kladno na požár přístavku u domu č.p.22 v Karlštejně. Jednotka vyjíždí vozidlem CAS 32 T 815 a VW Transporter v počtu 1+3 a 1+4.
Po nepřesnpožár RD v obci Karlštejném určení místa od PČR dojez na místo. Na místě současně dojezd jednotky PZ. PČR na místě společně se ZS. Po dohodě s velitelem zásahu jednotka Karlštejn staví vedení „B“ z CAS 32 a pomocí dvou proudů „C“ hasí a současně ochlazuje zadní (levou) část stavby přilehlou k sousední budově a k lesu. CAS současně doplňuje 2 x CAS PZ.

Po vyprázdnění odjíždí CAS společně s CAS Litně pro vodu do čerpací stanice na pravém břehu řeky Berounky. Doplňování zatím zajišťuje CAS Beroun. Tyto CAS kyvadlově doplňují vodu.

31.3.2015 - vyvrácený strom přes silnici

JSDH Karlštejn vyjíždí po oznámení státní policie a městské policie Karlštejn na odstranění vyvráceného stromu přes krajskou silnici čís.11619 , směr Karlštejn – Mořina.

Jednotka vyjíždí po dohodě s KOPIS Kladno vozidlem AS 16 IFA v počtu 1+3. Po příjezdu na místo proveden průzkum, zjištěn vyvrácený smrk o prům.cca 30cm, na místě PČR a Měst. policie Karlštejn.

S jejich pomocí uzavřena komunikace a zahájeno rozřezání kmenu pomocí motorové pily, odstranění z komunikace a úklid.

novinky - duben

Ahoj lidičky.

Po dnešní schůzi Vám zasílám rozvrh nejbližších plánovaných akcí. Udělejte si prosíme čas a přijďte pomoci o brigádách, hlavně s přípravou Čarodějnic.

Každou sobotu v dubnu 2015 je plánována od 8 hodin brigáda v hasičárně SDH Karlštejn. Mimo soboty 25.4.2015, protože tento den bude v autokempu Karlštejn probíhat okrsková soutěž v požárním sportu, takže většina z nás bude tam. Tuto soutěž pořádá SDH Hlásná Třebaň.

Dohodli jsme se, že tréninky mužů budou probíhat každé úterý. Pepa Čvančara Vás kluci s bližšími informacemi ještě obešle SMS.

Ženy budou trénovat každou středu (od středy 8.4.2015) od 18 hodin. Rovněž Vám ještě holky pošlu SMS. 

 

Takže duben 2015 by měl vypadat následovně:

4.4.2015 od 8 hodin - brigáda v hasičárně Karlštejn

11.4.2015 od 8 hodin - brigáda v hasičárně Karlštejn, přihlášení jednotlivci se zúčastní soutěže od 9 hodin v Lanovém centru Ořech.

18.4.2015 od 8 hodin - brigáda v hasičárně Karlštejn

25.4.2015 okrsková soutěž  Autokemp Karlštejn. Pořádá Hlásná Třebaň. Soutěžíme.

30.4.2015 Čarodějnice, od 17 hodin příprava, od 18 hodin zahájení akce pro veřejnost, soutěže + občerstvení.

Je toho hodně na práci, tak se k nám přidejte, každá pomoc je vítaná. Díky Eva.

30.3.2015 - převrácený altán

fotky z dnešního výjezdu - ZOZ bude později

JSDH Karlštejn vyjíždí po oznámení události Městskou policií Karlštejn na odstranění dřevěného přístřešku o rozměrech cca 18x8 m (skladiště veslařských lodí) do části obce Karlštejn - Vosinov. Po telefonické domluvě s KOPIS, vyjíždí sezvaná jednotka bez vyhlášení poplachu operačním střediskem, vozidlem AS 16 IFA v počtu 1+7.

Po příjezdu na místo, na místě Mě P Karlštejn. Po provedení průzkumu zjištěno že vichřice odnesla celý přístřešek v celku z pozemku majitele, na sousední pozemek. Přístřešek celou svou plochou ležel na přilehlé garáži a chlívkách. Z těchto důvodů bylo požádáno přes KOPIS o pomoc AJ 20, aby nedošlo k dalším škodám při rozebírání po částech.

Provedeno provizorní zajištění střechy proti sesunutí. Dojezd jednotky HZS PZ. Společně zahájeny přípravy na snesení stavby po rozdělení na 3 kusy. Po dojezdu AJ provedeno zavěšení jedné třetiny altánu na lana, pomocí řetězové motorové pily provedeno oddělení části a snesení na zem. Stejným způsobem sneseny ostatní části.V důsledku trvajícího silného větru byly zavěšené části kotveny lanem.

Služby a výbor

POVINNOSTI SLUŽBY

ČERVEN: Matěj Koza, Míla Tůma, Pavel Pospíšil

ČERVENEC: Pepa Čvančara, Jakub a Standa Efmert

Vzkazník

Sociální sítě