Odběr novinek

Pokud chcete vědět o každé novince ve sboru, prosím napište mi žádost na mail: kontakt@sdh-karlstejn.cz

Pozary.cz - ohnisko zhavych zprav
 
 
 

 

Vítejte

Vítejte na webových stránkách Sboru dobrovolných hasičů v Karlštejně, slouží jako informační portál pro členy a prezentace našeho sboru veřejnosti.

foto & video

10.1.2015 - smrky přes silnici

Jednotka vyjela dne 10.1.2015 po informování Městskou policií Karlštejn, na spadlé stromy na komunikaci č.11619 mezi obcemi Mořina a Karlštejn. 
 
Po příjezdu na místo a provedení průzkumu bylo zjištěno že se jedná o dva padlé smrky po celé šířce komunikace, v době příjezdu jednotky byla na místě Městská policie Karlštejn která prováděla odklon dopravy.
 
Jednotka provedla zásah rozřezáním pomocí motorové pily a úklid komunikace od dřevní hmoty a větví. Po úklidu a sbalení materiálu provedla jednotka odjezd zpět na základnu.

11.1.2015 - zlomený strom

Jednotka vyjela dne 11.1.2015 po informování Městskou policií Karlštejn, na zlomený visící strom nad pěší turistickou cestou na hrad Karlštejn proti
 
čp. 48 . Po příjezdu na místo a provedení průzkumu bylo zjištěno že se jedná o zlomený strom který se pádem zachytil do koruny jiného stromu a zůstal 
 
viset nad cestou ve výšce cca 5m.. Jednotka provedla uzavření cesty v rozsahu ohrožení pádem a zásah vyproštěním strom z koruny druhého stromu a rozřezáním pomocí motorové pily a úklid pěší cesty od dřevní hmoty a větví. Během úklidu cesty se na místo dostavila Městská policie Karlštejn. Po úklidu a sbalení materiálu provedla jednotka odjezd zpět na základnu.

nadcházející akce

17.1. - od 16hod VVH Liteň, poté následuje hasičský ples v Litni od 20hod

21.1. - od 17hod příprava tomboly na náš hasičský ples, sraz ve zbrojnici

24.1. - od 18hod přesun tomboly do rest. u Janů a další přípravy plesu, sraz ve zbrojnici

2.2 - od 18hod se koná schůze výboru ve zbrojnici

dále jsem přidal zápisy z výboru za uplynulý rok, usnesení vvh,zápis z poslední (lednové) schůze a složení výboru v období r.2015-r.2020

 

 

28.12.2014 - požár kůlny u RD

JSDH Karlštejn vyjíždí po vyhlášení poplachu KOPIS na požár kůlny u RD č.p. 36 v obci Liteň. Jednotka vyjíždí vozem CAS 32 T 815 v počtu 1+3. (2 hasiči záloha na stanici)
 
Po příjezdu na místo, v pořadí 4. Kontakt velitele zásahu, dohodnuta činost pro jednotku – doplňování vody do CAS 32 Litně a CAS 24 PZ.
 
Po likvidaci požáru doplnění zbylé vody z CAS do vozidel Litně a PZ. Následně dohodnuto s VZ odjezd vozidla na základnu.
 
Po příjezdu na základnu doplnění a uvedení do zásahu.

22.12.2014 - mytí komunikace v Poučníku

JSDH Karlštejn vyjíždí na žádost starosty obce na provedení umytí místní komunikace k RD v části obce Poučník – kolem statku, znečištěné zemědělskou výrobou.
 
Jednotka vyjíždí vozidlem CAS 25 RTHP v počtu 1+3. Po příjezdu na místo proveden průzkum a dohodnut způsob jakým se bude mytí provádět. Zahájeny práce, prováděna kyvadlová doprava vody z ČS u golfu na pravém břehu. Spotřeba vody cca 14000 litrů.
 
Po dokončení odjezd vozidla na základnu,provedeno ošetření a doplnění. Vozidlo uvedeno do zásahu.

5.12.2014 - mytí parkoviště

JSDH Karlštejn vyjíždí na žádost starosty obce na mytí komunikace – parkoviště Hospodářské Činnosti Městyse Karlštejn po znečištění stavební činností v sousedním areálu T.J.
 
Jednotka vyjíždí vozidlem CAS 25 RTHP PBE 761 v počtu 1+2. Po příjezdu na místo, rozhodnuto o způsobu mytí a to kropičkou napojenou z otočné proudnice, místa kolem domku obsluhy parkoviště, provedeno ručně pomocí 1 proudu „C“.  Doplňování vody v ČS na pravém břehu řeky Berounky.

1.12.2014 - uzavírka silnice (náledí)

Jednotka JSDH Karlštejn vyjíždí po vyhlášení poplachu KOPIS Kladno do prostoru obce Mořina na monitoring a uzavření silnice Bubovice – Mořina od křižovatky na Vysoký Újezd. 
 
Jednotka vyjíždí vozidlem VW Transporter v počtu 1+4 na místo. Na základně zůstává záloha tři hasiči.
 
Po příjezdu na místě HZS PZ a JSDH Vysoký Újezd.Po dohodě s velitelem jednotky PZ převzetí zásahu, jednotka PZ odjezd na základnu. Jednotka provádí uzavření komunikace v prostoru za parkovištěm u lomu Velká amerika.

7.11.2014 - mytí znovuotevřené komunikace směr Mořina

Na žádost starosty obce, po dohodě se SUS Kladno vyjíždí JSDH Karlštejn na mytí státní silnice Karlštejn – Mořina, která po opravě byla znovu zprovozněna.
 
Po příjezdu na místo jednotka zahajuje mytí vozidlem CAS 25 RTHP pomocí kropičky napojené na otočnou proudnici. Zjištěno že vrstva listí na krajnicích nejde proudem vody odstraňovat.
 
Povolán traktor s radlicí na úklid sněhu. Pomocí radlice odstraněno listí z komunikace a prováděno následné mytí.
 
CAS 25 doplňována z CAS 32.

13.10.2014 - nebezpečný strom

JSDH Karlštejn vyjíždí na žádost Městské policie na odstranění nebezpečného stromu vyvráceného nad státní silnicí Karlštejn – Mořina.
 
Jednotka vyjíždí po oznámení na KOPIS vozidlem VW Transporter v počtu 1+3.
Po příjezdu na místo zajištění dopravního provozu pomocí strážníka městské policie Karlštejn a dvou hasičů opatřených výstraž.vestou, výstražné kužely a vozidlo.
Po domluvě RDST uzavření prostoru pro veškerou dopravu a zahájeno porážení nakloněného stromu.
Současně dojezd na místo pracovník LČR který byl předem upozorněn

Služby a výbor

POVINNOSTI SLUŽBY

ČERVEN: Matěj Koza, Míla Tůma, Pavel Pospíšil

ČERVENEC: Pepa Čvančara, Jakub a Standa Efmert

Vzkazník

Sociální sítě