Odběr novinek

Pokud chcete vědět o každé novince ve sboru, prosím napište mi žádost na mail: kontakt@sdh-karlstejn.cz

Pozary.cz - ohnisko zhavych zprav
 
 
 

 

Vítejte

Vítejte na webových stránkách Sboru dobrovolných hasičů v Karlštejně, slouží jako informační portál pro členy a prezentace našeho sboru veřejnosti.

foto & video

Zásahy a výjezdy

7.4.2015 - požár v komíně RD

JSDH Karlštejn vyjíždí  po  vyhlášení poplachu KOPIS Kladno na požár komína RD. 
Jednotka vyjíždí vozidlem  CAS 32  T  815  v počtu 1+3. Po příjezdu na místo proveden průzkum, zjištěno že se jedná o  dohořívající požár v komínovém tělese. Důsledkem  kterého se vyvrátili nezajištěné komínové dvířka do obývacího pokoje a drobné zahoření za kamny a zakouření domu. Dojezd jednotky PZ na místo.

Provedení vymetení topeniště kamen. Mezitím JSDH Karlštejn  vyhledala možný přístup na střechu domu pomocí nastavovach žebříků. Komplikováno  umístěnou  provizorní stříškou mezi domem a opěrnou zdí za domem. Dometení  komínového tělesa, kamna v obývacím pokoji ponechána odstavená pro revizi komeníka.

Majitel vyzván po ukončení zásahu ke zjednání nápravy – zajištění  volného vstupu na komínové těleso.

Návrat na základnu, doplnění vozidla.

5.4.2015 - požár RD v obci Karlštejn

JSDH Karlštejn vyjíždí po oznámení KOPIS Kladno na požár přístavku u domu č.p.22 v Karlštejně. Jednotka vyjíždí vozidlem CAS 32 T 815 a VW Transporter v počtu 1+3 a 1+4.
Po nepřesnpožár RD v obci Karlštejném určení místa od PČR dojez na místo. Na místě současně dojezd jednotky PZ. PČR na místě společně se ZS. Po dohodě s velitelem zásahu jednotka Karlštejn staví vedení „B“ z CAS 32 a pomocí dvou proudů „C“ hasí a současně ochlazuje zadní (levou) část stavby přilehlou k sousední budově a k lesu. CAS současně doplňuje 2 x CAS PZ.

Po vyprázdnění odjíždí CAS společně s CAS Litně pro vodu do čerpací stanice na pravém břehu řeky Berounky. Doplňování zatím zajišťuje CAS Beroun. Tyto CAS kyvadlově doplňují vodu.

31.3.2015 - vyvrácený strom přes silnici

JSDH Karlštejn vyjíždí po oznámení státní policie a městské policie Karlštejn na odstranění vyvráceného stromu přes krajskou silnici čís.11619 , směr Karlštejn – Mořina.

Jednotka vyjíždí po dohodě s KOPIS Kladno vozidlem AS 16 IFA v počtu 1+3. Po příjezdu na místo proveden průzkum, zjištěn vyvrácený smrk o prům.cca 30cm, na místě PČR a Měst. policie Karlštejn.

S jejich pomocí uzavřena komunikace a zahájeno rozřezání kmenu pomocí motorové pily, odstranění z komunikace a úklid.

30.3.2015 - převrácený altán

fotky z dnešního výjezdu - ZOZ bude později

JSDH Karlštejn vyjíždí po oznámení události Městskou policií Karlštejn na odstranění dřevěného přístřešku o rozměrech cca 18x8 m (skladiště veslařských lodí) do části obce Karlštejn - Vosinov. Po telefonické domluvě s KOPIS, vyjíždí sezvaná jednotka bez vyhlášení poplachu operačním střediskem, vozidlem AS 16 IFA v počtu 1+7.

Po příjezdu na místo, na místě Mě P Karlštejn. Po provedení průzkumu zjištěno že vichřice odnesla celý přístřešek v celku z pozemku majitele, na sousední pozemek. Přístřešek celou svou plochou ležel na přilehlé garáži a chlívkách. Z těchto důvodů bylo požádáno přes KOPIS o pomoc AJ 20, aby nedošlo k dalším škodám při rozebírání po částech.

Provedeno provizorní zajištění střechy proti sesunutí. Dojezd jednotky HZS PZ. Společně zahájeny přípravy na snesení stavby po rozdělení na 3 kusy. Po dojezdu AJ provedeno zavěšení jedné třetiny altánu na lana, pomocí řetězové motorové pily provedeno oddělení části a snesení na zem. Stejným způsobem sneseny ostatní části.V důsledku trvajícího silného větru byly zavěšené části kotveny lanem.

28.1.2015 - odstranění zlomené části koruny stromu

JSDH Karlštejn vyjíždí po oznámení Městské policie Karlštejn na odstranění zlomené části koruny stromu visící na stromě nad krajskou silnicí č, 11619 Karlštejn – Mořina.
 
Jednotka v počtu 1+3 vyjíždí vozidlem VW Transportér na místo v doprovodu vozidla Městské policie Karlštejn následně dojíždí technické vozidlo hospodářské činnosti Městyse.
 
Karlštejn s výsuvným žebříkem. Po příjezdu na místo proveden průzkum, pomocí vozidel MP a jednotky Karlštejn provedeno uzavření úseku silnice nad kterým visela část zlomeného stromu.

11.1.2015 - zlomený strom

Jednotka vyjela dne 11.1.2015 po informování Městskou policií Karlštejn, na zlomený visící strom nad pěší turistickou cestou na hrad Karlštejn proti
 
čp. 48 . Po příjezdu na místo a provedení průzkumu bylo zjištěno že se jedná o zlomený strom který se pádem zachytil do koruny jiného stromu a zůstal 
 
viset nad cestou ve výšce cca 5m.. Jednotka provedla uzavření cesty v rozsahu ohrožení pádem a zásah vyproštěním strom z koruny druhého stromu a rozřezáním pomocí motorové pily a úklid pěší cesty od dřevní hmoty a větví. Během úklidu cesty se na místo dostavila Městská policie Karlštejn. Po úklidu a sbalení materiálu provedla jednotka odjezd zpět na základnu.

28.12.2014 - požár kůlny u RD

JSDH Karlštejn vyjíždí po vyhlášení poplachu KOPIS na požár kůlny u RD č.p. 36 v obci Liteň. Jednotka vyjíždí vozem CAS 32 T 815 v počtu 1+3. (2 hasiči záloha na stanici)
 
Po příjezdu na místo, v pořadí 4. Kontakt velitele zásahu, dohodnuta činost pro jednotku – doplňování vody do CAS 32 Litně a CAS 24 PZ.
 
Po likvidaci požáru doplnění zbylé vody z CAS do vozidel Litně a PZ. Následně dohodnuto s VZ odjezd vozidla na základnu.
 
Po příjezdu na základnu doplnění a uvedení do zásahu.

22.12.2014 - mytí komunikace v Poučníku

JSDH Karlštejn vyjíždí na žádost starosty obce na provedení umytí místní komunikace k RD v části obce Poučník – kolem statku, znečištěné zemědělskou výrobou.
 
Jednotka vyjíždí vozidlem CAS 25 RTHP v počtu 1+3. Po příjezdu na místo proveden průzkum a dohodnut způsob jakým se bude mytí provádět. Zahájeny práce, prováděna kyvadlová doprava vody z ČS u golfu na pravém břehu. Spotřeba vody cca 14000 litrů.
 
Po dokončení odjezd vozidla na základnu,provedeno ošetření a doplnění. Vozidlo uvedeno do zásahu.

5.12.2014 - mytí parkoviště

JSDH Karlštejn vyjíždí na žádost starosty obce na mytí komunikace – parkoviště Hospodářské Činnosti Městyse Karlštejn po znečištění stavební činností v sousedním areálu T.J.
 
Jednotka vyjíždí vozidlem CAS 25 RTHP PBE 761 v počtu 1+2. Po příjezdu na místo, rozhodnuto o způsobu mytí a to kropičkou napojenou z otočné proudnice, místa kolem domku obsluhy parkoviště, provedeno ručně pomocí 1 proudu „C“.  Doplňování vody v ČS na pravém břehu řeky Berounky.

1.12.2014 - uzavírka silnice (náledí)

Jednotka JSDH Karlštejn vyjíždí po vyhlášení poplachu KOPIS Kladno do prostoru obce Mořina na monitoring a uzavření silnice Bubovice – Mořina od křižovatky na Vysoký Újezd. 
 
Jednotka vyjíždí vozidlem VW Transporter v počtu 1+4 na místo. Na základně zůstává záloha tři hasiči.
 
Po příjezdu na místě HZS PZ a JSDH Vysoký Újezd.Po dohodě s velitelem jednotky PZ převzetí zásahu, jednotka PZ odjezd na základnu. Jednotka provádí uzavření komunikace v prostoru za parkovištěm u lomu Velká amerika.

Služby a výbor

POVINNOSTI SLUŽBY

ČERVEN: Matěj Koza, Míla Tůma, Pavel Pospíšil

ČERVENEC: Pepa Čvančara, Jakub a Standa Efmert

Vzkazník

Sociální sítě