Odběr novinek

Pokud chcete vědět o každé novince ve sboru, prosím napište mi žádost na mail: kontakt@sdh-karlstejn.cz

Pozary.cz - ohnisko zhavych zprav
 
 
 

 

Vítejte

Vítejte na webových stránkách Sboru dobrovolných hasičů v Karlštejně, slouží jako informační portál pro členy a prezentace našeho sboru veřejnosti.

foto & video

Zásahy a výjezdy

21.7.2014 - čištění potoka "u brejlí"

Na žádost starosty Mětyse Karlštejn vyjíždí jednotka na odstraňování naplaveného materiálu do propustku pod silnicí z Budňanského potoka.

Jednotka  vyjíždí vozidlem AS 16 IFA v počtu 1+5. Po příjezdu na místo proveden průzkum, označení místa na silnici a zahájeno odstraňování   naplaveného materiálu z propustku a vrácení toku do svého koryta pomocí trhacích háků a lan.

Proveden úklid komunikace a odjezd na základnu.

13.7.2014 - montáž vodočetné latě

Na žádost starosty obce vyjíždí JSDH Karlštejn na práci – montáž vodočetné latě,ve vodě a na mostním pilíři v obci Karlštejn.
 
Jednotka vyjíždí vozidlem AS 16 IFA a lodní přívěs v počtu 1+5.
 
Po příjezdu na místo spuštěna loď na hladinu, sestavena sada ALžebříků a pomocí lan upevněny k mostnímu pilíři. Provedena montáž latě na tělo pilíře.
 
Někteří členové provádění práce v podvěsu na lanech, ostatní jištění pomocí opasků.
 
Používáno elektro nářadí, energie z přenosné centrály.

13.6.2014 - nenahlášené pálení

JSDH Karlštejn vyjíždí po vyhlášení poplachu KOPIS na požár lesního porostu - mistní název části obce Karlštejn - Číhová, vozidlem CAS 32 T 815.
 
V počtu 1+2. Na stanici záloha další 1+2 pro případnou další pomoc.
 
Po příjezdu jednotky na místo proveden průzkum a zjištěno neohlášené pálení přírodního materiálu – větve, křoví na soukromém pozemku.
 
Ohlášení zjištěného stavu na KOPIS, navedení a vyčkání dojezdu jednotky PZ.

28.5.2014 - požár nákladního automobilu v Měňanech

Při likvidačních pracech ropné skvrny na přejezdu ČD v Karlštejně odesílá velitel zásahu z jednotky PZ po domluvě s KOPIS část JSDH Karlštejn vozidlem CAS 32 T 815 PBE 760, na požár nákladního vozu do obce Měňany.
Jednotka vyjíždí v počtu 1+2. Po příjezdu na místě PČR, jednotky HZS Beroun, JSDH Liteň, požár v likvidaci.
 
Na místě zjištěn požár motorového prostoru vozu.
 
Jednotka po dohodě s VZ odjíždí zpět na základnu.

28.5.2014 - únik ropných látek u přejezdu ČD

Jednotka JSDH Karlštejn vyjíždí po vyhlášení poplachu KOPIS na likvidaci ůniku nebezpečných látek – nafta na železniční přejezd ČD v obci Karlštejn vozidlem VW Transportér PBE 763 v počtu 1+4.
 
Po příjezdu na místě PČR, MěP Karlštejn, jednotka HZS PZ.

20.5.2014 - planý poplach, požár na půdě čp. 70

Po vyhlášení poplachu KOPIS vyjíždí jednotka JSDH Karlštejn k požáru bytového domu v Karlštejně č.p. 70.
Jako první vyjíždí CAS 32 T 815 v počtu 1+3 ,následně CAS 25 RTHP v počtu 1+3.
Po příjezdu na místo 1. CAS, na místě Městská policie, zahájení průzkumu, zjištěno na místě že žádný požár není,podána zpráva KOPIS Kladno.
 
Přesto s majitelem domu p. Kříž Karel bytem Karlštejn č.p. 70 267 18 provedena prohlídka celého bytového domu včetně půdy.
 
Současně dojezd VČ HZS Beroun, následně jednotka HZS PZ.

1.12.2013 - pořár bytu

JSDH Karlštejn  vyjíždí  po oznámení  kolemjdoucím občanem Karlštejna na  požár bytu  v domě č.p. 191 v obci Karlštejn vozidlem CAS 32 T 815 v počtu 1+2.

Po příjezdu na místo proveden průzkum s výsledkem – požár v bytě -  kuchyni  od  elektrického spotřebiče. 

Před příjezdem JSDH Karlštejn požár zlikvidován  nájemcem bytu RHP. Jednotka provedla  odpojení bytu od el.sítě, odvětrání celého domu včetně bytu.

10.8.2013 - únik oleje z automobilu

Po oznámení obsluhou centrálního parkoviště v obci Karlštejn o úniku provozních kapalin ze zaparkovaného vozidla vyjíždí JSDH Karlštejn vozidlem VW Transporter v počtu 1+2 do prostoru centrálního parkoviště na likvidaci úniku z tohoto vozu.

Po příjezdu na místo zjištěna skvrna o velikosti cca 3x4 m. Ohledáním místa bylo zjištěno proražení motorové vany u vozu tov.značky VOLVO, na místě nepřítomen.

7.8.2013 - padlý strom směrem na Mořinu (pod Bučinou)

Po vyhlášení poplachu KOPIS  Kladno vyjíždí jednotka JSDH Karlštejn  na likvidaci padlého stromu na státní silnici do katastru obce Mořina – směrem
na Karlštejn, vozidlem VW Transporter v počtu 1+2.

6.8.2013 - padlý strom Mořina-Haknovec

Jednotka SDH Karlštejn vyjíždí na žádost místostarosty Městyse Karlštejn p.Kříže na likvidaci padlých stromů do prostoru samoty v místní části V Haknovci  k RD č.p. 46 vozidlem VW Transporter v počtu 1+2 .

Po příjezdu na místo proveden průzkum, zjištěno několik zlomených stromů přes jedinou přístupovou cestu k nemovitosti.zahájena likvidace pomocí motorové pily. Materiál odklizen mimo místní komunikaci na stranu.

Odjezd na základnu, doplnění.

Hasiči v zásahu: Standa Efmert, Luděk Rajniš, Václav Mottl

Služby a výbor

POVINNOSTI SLUŽBY

ČERVEN: Matěj Koza, Míla Tůma, Pavel Pospíšil

ČERVENEC: Pepa Čvančara, Jakub a Standa Efmert

Vzkazník

Sociální sítě