Odběr novinek

Pokud chcete vědět o každé novince ve sboru, prosím napište mi žádost na mail: kontakt@sdh-karlstejn.cz

Pozary.cz - ohnisko zhavych zprav
 
 
 

 

Vítejte

Vítejte na webových stránkách Sboru dobrovolných hasičů v Karlštejně, slouží jako informační portál pro členy a prezentace našeho sboru veřejnosti.

foto & video

Zásahy a výjezdy

5.8.2013 - bouřka a následky

Jak vidělo bouřku HZSČR - http://www.hzscr.cz/clanek/temer-2-000-udalosti-v-souvislosti-se-vcerejsi-bourkou.aspx

a jak my? Zprávy z osmi zásahu od Jakuba Efmerta.

  1. Jednotka SDH Karlštejn vyjela dne 5.8.2013  v 18:03 vozidlem PBE 762 IFA W 50L AS 16 po ohlášení občany obce Karlštejn naší jednotce, na spadlý strom přes komunikaci  v obci Karlštejn v části obce „Spálený“ u č.p. 108. Po příjezdu jednotky na místo by proveden průzkum na jehož základě bylo zjištěno že se jedná o spadlý strom který zasahuje svojí korunou do poloviny komunikace silnice č. 116. Jednotka provedla odstranění spadlého stromu rozřezáním pomocí motorové pily a jeho odstranění z komunikace, dále jednotka provedla úklid komunikace pomocí košťat. Během úklidu komunikace se na místo události dostavil starosta městyse Karlštejn p. Petr Rampas  na jehož žádost se jednotka následně přesunula na likvidaci polámaných stromů v areálu  Autokempu Karlštejn.

29.7.2013 - Požár dřeva v obci Srbsko

 Jednotka SDH Karlštejn vyjela dne 29.7.2013 v 14:16 k nahlášenému požáru stromů  v obci Srbsko vozidlem CAS 32 T 815 PBE 760 v počtu 1+2, ale z důvodu nosnosti lávky v obci Srbsko vozidlo volilo objízdnou trasu přes obce Korno - Tobolka - Tetín - Srbsko a proto vyjelo i další vozidlo CAS 25 Š 706 RTHP ve 14:16 v počtu 1+3 které jelo přímo na místo události přes lávku v obci Srbsko.

 Jednotka SDH Karlštejn dorazila na místo události s vozidlem  CAS 25 Š 706 RTHP  v 14:22  v pořadí jako druhá po jednotce HZS Beroun s vozidlem CAS 30 T 815-7 PBE 102. Jednotka ve spolupráci s HZS provedla průzkum a zjistila že se jedná o požár  hromady pokácených stromů a větví o rozloze 10 x 4 m, po domluvě s velitelem zásahu byla v 14:31 odvolána cestou k zásahu zpět na základnu CAS 32 T 815 PBE 760 jednotky Karlštejn a dále bylo rozhodnuto o nasazení  proudu 1x „C“ na hašení požáru z  CAS 30  PBE 102  které prováděli hasiči JSDH Karlštejn a o zahájení doplňování CAS 30 PBE 102 plovoucím čerpadlem Froggy z vybavení vozidla CAS 25 PBE 761 které prováděli taktéž hasiči  JSDH Karlštejn.

23.7.2013 - Požár balíků sena

Jednotka JSDH Karlštejn vyjíždí na základě oznámení majitele statku v obci na požár balíků sena v areálu kde jsou ustájeny koně.

Jednotka vyjíždí po vyhlášení poplachu sirénou přes zařízení Kanga ,vozidlem CAS 32 T 815 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo proveden průzkum, dojezd posádky PČR, zaměstnanci stájí zatím prováděli hašení pomocí hadice z vodovodu, a zahájena okamžitě lokalizace hořících balíků sena v těsné blízkosti dřevěné stavby stájí kde v tuto chvíli bylo ustájeno cca 10 koní.

18.6.2013 - padající auto ze skály - VIDEO

Dne 18.6.2013 proběhla požární asistence při natáčení nového seriálu českou televizí. Vše se odehrávalo v bývalém lomu (v prostorách dnešního Aquatechu).

Scéna byla taková, že rozjeté auto (škoda octavia) vybouchlo na kraji lomu a spadlo dolů. Dole pak proběhlo jeho uhašení. Nahoře byl použit 10kilový práškový hasící přístroj k uhašení hořící trávy.

Fotografie najdete na rajčeti.

14.6.2013 - čerpání a pomoc v obci Srbsko

Jednotka JSDH  Karlštejn vyjíždí na žádost starosty obce Srbsko na zajištění čerpacích a likvidačních prací  po povodni do obce Srbsko.

Po příjezdu na místě jednotka HZS Beroun, po dohodě s velitelem zásahu odjezd jednotky do určených prostor k provádění čerpání a ošetřování studen zasažených povodní za pomoci  vozidla  IFA AS 16, PS 12 a plovoucího čerpadla (sklep).

Čerpání prováděno postupně dle seznamu čísel a žadatelů, bylo opláchnuto od bahna parkoviště u autokempu.

Po provedení práce odjezd na základnu, doplnění.

Povodně, červen 2013

Omlouvám se za delší odmlku, ale zatím jsem neměl čas ani podklady.

V první řadě bych chtěl za sbor PODĚKOVAT všem lidem, kteří pomáhaly hasičům, lidem co nás krmily, lidem co pytlovali a všem co se zůčastnily povodní - moc děkujeme.

Díky patří také JSDH Liteň za pomoc při evakuaci školky. Díky

Zpráva ze zásahu 1.6-7.6: aneb, co dělali hasiči

fotogalerii naleznete na rajčeti

sobota 1.6

Na základě rozhodnutí povodňové komise Městyse Karlštejn (starosty obce) vyhlášen JSDH obce poplach na evakuaci autokempu v obci Karlštejn.

Následně vyhlášen poplach KOPIS na TP odstranění padlých stromů na silnici směr Mořina. Jednotka vyjíždí vozidly  IFA W 50 a VW Transportér na místa zásahu.

Autokemp Karlštejn 20:43 - Po příjezdu na místo proveden průzkum, zjištěno konání motosrazu tříkolek. Seznámení pořadatelů se stavem řeky a nařízené evakuace PK....

31.3.2013 - požár komína naproti rest. u Dračí skály.

Mimo dubnový zápis s výboru  tu mám i zprávu ze zásahu z konce minulého měsíce.

Po vyhlášení poplachu vyjíždí JSDH obce Karlštejn na požár sazí v komíně v obci Karlštejn č.p. 56.
Jednotka v počtu 1+3 vozidlem CAS 32 T 815 na místě jako druhá po jednotce PZ (Řevnice). Další člen jednotky
dojíždí na místo vlastním prostředkem.
Po dohodě s velitelem zásahu jednotka zapojena do uhašení topenišť v kamnech v přízemí a 1.NP a dále pak hašení
komínového tělesa pomocí písku a následné vymetení.
Po schladnutí komínového tělesa předáno místo k dohlídce majiteli. Komín do doby prohlídky odbornou firmou mimo provoz – zjištěno porušení tělesa. Odjezd na základnu, doplnění.
 
Zasahující hasiči: Efmert Jakub a Standa, Koza Matěj, Brajndejs Jan, Čvančara Josef.

 

Dopravní nehoda - 15.12.2012

Dostali se m do ruky fotky z námětového cvičení ve svatém Jánu z loňského Října - fotky najdete ZDE...

Dopravní nehoda 15.12.2012

Po oznámení majitelem vozu o dopravní nehodě na území obce Karlštejn v části Krabina - vyrozumění městské policie Karlštejn.

2.9.2012 - utopený pes na jezu

Po oznámení městskou policií Karlštejn, vyjíždí JSDH Karlštejn vozidlem VW Transportér v počtu 1+2 na vylovení utopeného zvířete z prostoru jezu řeky Berounky při pravém břehu u hotelu Mlýn.
Po příjezdu na místo proveden průzkum, zjištěn utopený pes o velikosti cca 1 ½ vlčáka v pokročilém stádiu rozkladu.
Tělo dosažitelné pomocí háku a lana z navigace u náhonu v hotelu Mlýn. Zachycení ze obojek dotažení ke břehu a vyzvednutí na břeh.

Tělo uloženo do dvou plast.pytlů (jeden byl krátký).

Služby a výbor

POVINNOSTI SLUŽBY

ČERVEN: Matěj Koza, Míla Tůma, Pavel Pospíšil

ČERVENEC: Pepa Čvančara, Jakub a Standa Efmert

Vzkazník

Sociální sítě