Odběr novinek

Pokud chcete vědět o každé novince ve sboru, prosím napište mi žádost na mail: kontakt@sdh-karlstejn.cz

Pozary.cz - ohnisko zhavych zprav
 
 
 

 

Vítejte

Vítejte na webových stránkách Sboru dobrovolných hasičů v Karlštejně, slouží jako informační portál pro členy a prezentace našeho sboru veřejnosti.

foto & video

Zásahy a výjezdy

24.11.2011 - Požár rodinného domu!

Po vyhlášení poplachu kopis Kladno, vyjíždí jednotka JSDH Karlštejn vozidlem T815 CAS 32 na likvidaci požáru rodinného domu v obci Hlásná Třebaň v počtu 1+3, následně vyjíždí vozidlo VW Transporter s počtem 1+4.

Po příjezdu se na místě nacházela policie ČR, HZS Řevnice (Praha západ) a ZZS Trans-hopital.

Uživatelé domu se nacházely mimo objekt. Po dohodě s velitelem zásahu zahájena likvidace požáru na jihozápadní straně domu proudem 2x "C". Zasahující hasiči použily 3x dýchací přístroj AURER.

Po lokalizaci a likvidaci na místě zůstává jednotka Hlásné Třebaně, ostatní jednotky se vrací na základnu.

23.11.2011 - Únik oleje z traktoru

Po oznámení městské policie Karlštejn, vyjíždí jednotka JSDH Karlštej na únik ropných produktů na komunikaci v obci Karlštejn.

Jednotka vyjíždí vozidlem VW Transporter v počtu 1+3. Po příjezdu na místo proveden průzkum, označení místa. Byl zjištěn únik hydraulického oleje - na komunikaci (pás o šíři cca 60-80cm). Byl zahájen zásyp sorbentem Vapex od porstoru před parkovištěm, dále přes most, šraňky a dále až 100m za ceduly Karlštejn.

Další likvidaci látek (cca 10 km pás uniklých látek) provedla SUS Beroun.

17.11.2011 - Nehoda OA

Po oznámení majitelkou penzionu "Slon" v obci Karlštejn o sjetí vozidla ze silnice a hrozícímu převrácení, vyjíždí jednotka JSDH obce Karlštejn na místo vozidlem VW Transporter v počtu 1+8.

Po příjezdu na místo bylo zjištěno že majitel automobilu sjel z připojovací komunikace a zůstal viset na podvozku na opěrné zdi, která drží komunikaci v náklonu z kterého mohlo dojít k bočnímu převrácení vozidla a následnému úniku provozních kapalin.

4.11.2011 - Požár kontejneru s odpadem

Po vyhlášení poplachu vyjíždí jednotka SDH Karlštejn k likvidaci požáru kontejneru do podniku Kerval a.s. vozidlem CAS 32 T815 v počtu 1+3.

Po příjezdu na místo bylo po průzkumu zjištěno, že se jedná o kontejner s odpadem od barev a obalů.

Byl rozvinut 1x proud "C" a následovala likvidace požáru prolitím kontejneru asi 2000l vody.

Na místě zasahovala i PČR, HZS Beroun a HZS Řevnice.

4.9.2011 - Planý poplach (Korno)

Po vyhlášení poplachu vyjíždí jednotka SDH Karlštejn s vozidlem CAS 32 T815 na ohlášený požár "pole" v katastru obce Korno. Po příjezdu se již na místě nacházela policie ČR, HZS Beroun a JSDH Liteň.

Místo pořáru nebylo nalezeno. Po rozhodnutí velitele zásahu se jednotka vrací na základnu.

19.8.2011 - Padlý strom směr Mořina

Dne 19.8.2011 přibližně ve 22:20 vyjela jednotka SDH Karlštejn na likvidaci padlého stromu na silnici mezi obcemi Karlštejn a Mořina v tzv. „Hlubokém“. Jednotka vyjela na tento zásah s vozidlem VW Transporter T4 v počtu 1+2. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno že se jedná o padlý strom a jeho polámané větve zasahují značně do vozovky a to do její poloviny.

Jednotka provedla odstranění padlého stromu pomocí motorové pily a úklid větví spolu s uklizením komunikace pomocí košťat. Po provedení úklidu komunikace se jednotka vrátila

20.7.2011 - Odčerpávání vody v obcích Karlštejn a Mořina

Dne 20.7.2011 v cca 20:15 vyjela jednotka sboru dobrovolných hasičů na čerpání zatopeného sklepa v obci Mořina vozidlem AS 16 IFA W50 L v počtu 1+4 s tím že jeden hasič byl ponechán na stanici v pohotovosti.

IMG_0796Cestou na místo události byl vyhlášen další poplach a tentokrát na čerpání vody ze sklepa v obci Karlštejn, velitel jednotky svolal další hasiče a další družstvo vyjelo na toto čerpání s vozidlem CAS 32 T 815.

Cestou na místo události v obci Mořina byl nalezen další dům se zatopeným sklepem jehož majitel žádal hasiče o pomoc při čerpání. Na místě byl zanechám hasič s plovoucím čerpadlem a jednotka pokračovala dál k již předtím nahlášené události na Mořině, když jednotka dorazila k udanému domu bylo zjištěno že se jedná o zatopenou garáž.

Čerpání vody ze sklepů - 20.7.2011

Dnešní večer byl ve znamení čerpání vody ze sklepů. Ve 20:00 přišla žádost o technickou pomoc čerpání vody ze zatopené garáže v obci Mořina, kde náš sbor během večera pomáhal čerpat vodu ze 2 sklepů a jednoho altánu. Další sklepy byly zatopeny přímo v obci Karlštejn, voda byla taktéž odčerpána. V zásahu bylo celkem 9 hasičů. Ve 23:00 jsme se vrátily na základnu.... více informací a fotodokumentace bude zítra.

13.7.2011 - Padlý strom na el. vedení

Dne 13.7.2011 přibližně v 23:15 vyjela jednotka SDH Karlštejn k žádosti o technickou pomoc a to o odstranění padlých stromů do elektrického vedení.

Jednotka vyjela s vozidlem VW Transporter T4 v počtu 1+3 a vozidlem CAS 32 T 815 v počtu 1+2. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že na místě se již nachází jednotka HZS Řevnice s vozidlem CAS 24 Dennis Rapier a pracovník rozvodných závodů a že se jedná o dva spadlé stromy do drátů elektrického vedení u Hájovny U Dubu.

6.7.2011 - únik ropných látek

60113Po oznámení vedoucím Karlštejského autokempu vyjela zásahová jednotka SDH Karlštejn ne likvidaci uniklých ropných látek z protržené olejové vany osobního vozidla.

Vyjelo se vozidlem VW Transportér v počtu 1+2. Po příjezdu na místo byl zjištěn únik oleje ve vjezdu do autokempu.

Místo bylo zasypáno absorbentem Spilkleen a Vapexem. Po vysušení (odsátí) oleje bylo místo zameteno a uklizeno.

Nasáklý olej byl odvezen k lidkvidaci a jednotka se vrátila na základnu (v 17:28 hod.).

 

Služby a výbor

POVINNOSTI SLUŽBY

ČERVEN: Matěj Koza, Míla Tůma, Pavel Pospíšil

ČERVENEC: Pepa Čvančara, Jakub a Standa Efmert

Vzkazník

Sociální sítě